ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Inschrijvingen zijn altijd onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen voor de desbetreffende lessen. Dance & Show Academy vzw behoudt zich het recht om lessen te annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld.
 2. Elk lid geeft blijk van kennis van het huishoudelijk reglement d.m.v. aanvaarding hiervan bij de inschrijving en aanvaardt hierdoor de vooropgestelde voorwaarden.
 3. Inschrijvingen dienen te gebeuren bij aanvang van het schooljaar of in januari. Tussentijdse inschrijvingen is mogelijk indien er nog plaats is.
 4. Er is geen terugbetaling van lesgeld mogelijk.
 5. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk worden stopgezet.
 6. Alle lessen gaan door van september tot juni. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen lessen.
 7. De eerste zaterdag van een vakantie is het nog wel dansles omdat deze dag bij de lesweek hoort.
 8. De docent beslist op welk niveau je dansles dient te volgen. Voor een niveau hoger raden we aan om toch het advies van de docent te volgen en te wachten tot de docent je zelf in een hoger niveau plaatst.
 9. Er zijn geen toeschouwers toegelaten tijdens de danslessen. De ervaring heeft ons geleerd dat de dansers de les beter volgen als er geen bekende gezichten komen kijken.
 10. Alle wedstrijdteams zijn verplicht dit te combineren met danstechnieken.
 11. Alle leden zijn verzekerd via Danssport Vlaanderen. De verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen en de reisweg heen en terug.
 12. Tussenkomst van het lesgeld is mogelijk via het ziekenfonds, OCMW en VT-statuut.
 13. Bij sluiting wegens overmacht of pandemie wordt er geen geld terugbetaald. Er komen hiervoor compensatielessen.

 

TIJDENS DE LESSEN

 1. Wees op tijd in de danslessen. Als je 10 minuten vroeger aankomt, heb je nog tijd om je om te kleden.
 2. Alle leden proberen om elke les aanwezig te zijn. Als een lid regelmatig niet naar de dansles komt waarvoor hij of zij ingeschreven is, kunnen we in onderling overleg beslissen om niet aan het optreden deel te nemen.
 3. Indien je niet naar de les kan komen, laat je dit tijdig weten.
 4. Indien de helft van de groep niet aanwezig kan zijn, wordt de les afgelast. Er wordt hiervoor geen inhaalles gegeven. Zorg er dus voor dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor je medeleden in de les aanwezig bent. 
 5. Je bent gekleed naar de les die je volgt.
 6. De haren zijn uit het gezicht verwijderd. Lange haren doen we bij elkaar en lossen niet tijdens de les.
 7. Iedereen is beleefd tegen elkaar.
 8. Je legt je spullen netjes op een stoel!
 9. Er mag niet gegeten, gesnoept of gedronken worden op de dansvloer.
 10. Na de les neem je al je spullen weer mee, gooi je lege papiertjes en flesjes in de vuilbak en laat je de danszaal netjes achter.