LIDGELDEN SCHOOLJAAR 2020-2021 VAN SEPTEMBER-JUNI

Betaling van het lidgeld betekent dat je akkoord gaat met het huishoudelijk reglement.                                                                                      Lidgelden worden niet terugbetaald!

Basislessen (1 uur)

(incl. verzekering via Danssport Vlaanderen)
1 dansles/week : €195/jaar
2 danslessen/week : €380/jaar
3 danslessen/week : €555/jaar

1,5u les/week : €285,-

Vanaf 4 wekelijkse lessen = all-in €660 (exclusief wedstrijdteams)

All-in + 1 wedstrijdteam : €810

Showteam/Wedstrijdteams

Showteam (2u) : €380
Pré-wedstrijdteam (1u) + basisles : €380,-

Wedstrijdteam (1u) + danstechnieken : €380
Wedstrijdteam Jazz/Showdance 15+ (2u) : €380
Wedstrijdteam (1,5u) + danstechnieken : €470

10-lessenreeks (excl. verzekering via Danssport Vlaanderen) : €85,-

Vrij Stijldansen van 13u-16u30 : €4/persoon inkom

Solo/duo lessen : in overleg

Privélessen zijn ook mogelijk. Vrije keuze van lesgever

Betalingsmogelijkheden : via overschrijving

Maandelijkse betaling is mogelijk. Er komt een éénmalige administratiekost van €25,- bij.

Voorschot van €150,- per lid (lidgeld +administratiekosten) bij inschrijving te betalen.       

Totaal bedrag dient dan wel vóór 01/02/2021 betaald te zijn!

Tegemoetkomingen

Ziekenfonds : Elke mutualiteit geeft een tussenkomst voor een sportjaar. In je account vind je een reeds ingevuld formulier terug, geldig voor elk mutualiteit. Het volledig lidgeld moet wel betaald zijn alvorens je dit formulier kan downloaden, afprinten en binnen brengen bij je ziekenfonds.

OCMW : In vele gevallen kunnen OCMW-klanten beroep doen op een tegemoetkoming. Wij vullen deze documenten graag in voor je.

VT-statuut : Heb je een VT-statuut? Dan krijg je een tegemoetkoming. Kom met het ingevuld formulier naar ons en wij vullen dit verder in. Info :  https://www.antwerpen.be/nl/info/55f95ba4aaa8a7a70e8b456b/tussenkomst-lidgeld-sport-en-beweegaanbieders  

Aanvraagformulier vrijetijdstoelage sport:  DOWNLOAD