LIDGELDEN SCHOOLJAAR 2021-2022 VAN SEPTEMBER-JUNI (laatste les op 31/5/2022)

Betaling van het lidgeld betekent dat je akkoord gaat met het huishoudelijk reglement.                                                                                      

Basislessen (1 uur)

(incl. verzekering via Danssport Vlaanderen)
1 dansles/week : €195/jaar
2 danslessen/week : €380/jaar
3 danslessen/week : €555/jaar

1,5u les/week : €285,-

Vanaf 4 wekelijkse lessen = all-in €660 (exclusief wedstrijdteams)

All-in + 1 wedstrijdteam : €810

Showteam/Wedstrijdteams

Showteam (2u) : €380
Pré-wedstrijdteam (1u) + basisles : €380,-

Wedstrijdteam (1u) + danstechnieken : €380
Wedstrijdteam Jazz/Showdance 15+ (2u) : €380
Wedstrijdteam (1,5u) + danstechnieken : €470

10-lessenreeks (excl. verzekering via Danssport Vlaanderen) : €85,-

Vrij Stijldansen van 13u-16u30 : €4/persoon inkom

Solo/duo lessen : in overleg

Privélessen zijn ook mogelijk. Vrije keuze van lesgever

 

Betalingsmogelijkheden

Via overschrijving voor 30/09/2021 op rekeningnummer BE58 7360 4947 1579.

Maandelijkse betaling is mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar info @dance-show.be   

 

Tegemoetkomingen

Ziekenfonds : Elke mutualiteit geeft een tussenkomst voor een sportjaar. In je account vind je een reeds ingevuld formulier terug, geldig voor elk mutualiteit. Het volledig lidgeld moet wel betaald zijn alvorens je dit formulier kan downloaden, afprinten en binnen brengen bij je ziekenfonds.

OCMW : In vele gevallen kunnen OCMW-klanten beroep doen op een tegemoetkoming. Wij vullen deze documenten graag in voor je.

VT-statuut : Heb je een VT-statuut? Dan krijg je een tegemoetkoming. Kom met het ingevuld formulier naar ons en wij vullen dit verder in. Info :  https://www.antwerpen.be/nl/info/55f95ba4aaa8a7a70e8b456b/tussenkomst-lidgeld-sport-en-beweegaanbieders  

Aanvraagformulier vrijetijdstoelage sport:  DOWNLOAD