LIDGELDEN SCHOOLJAAR 2022-2023 VAN SEPTEMBER-JUNI (laatste les op 31/5/2023)

Basislessen (1 uur)

(incl. verzekering via Danssport Vlaanderen)
1 dansles/week : €195/jaar
2 danslessen/week : €380/jaar 

3 danslessen/week : €555/jaar
                                                                                                                                                            All you can dance : €720/jaar                                                                                           

Showteam/Wedstrijdteams

Showteam 1,5u : €295,-
Wedstrijdteam + verplichte basisles : €480,-

10-lessenreeks (excl. verzekering via Danssport Vlaanderen) : €100,-

Solo/duo lessen : in overleg

Privélessen zijn ook mogelijk. Vrije keuze van lesgever

Betaling van het lidgeld betekent dat je akkoord gaat met het huishoudelijk reglement. 

Lidgelden worden niet terugbetaald.

 

Betalingsmogelijkheden

Via overschrijving voor 30/09/2022 op rekeningnummer BE58 7360 4947 1579.

Maandelijkse betaling is mogelijk. Stuur hiervoor een mail naar info[at]dance-show[dot]be   

 

Tegemoetkomingen

Ziekenfonds : Elke mutualiteit geeft een tussenkomst voor een sportjaar. In je account vind je een reeds ingevuld formulier terug, geldig voor elk mutualiteit. Het volledig lidgeld moet wel betaald zijn alvorens je dit formulier kan downloaden, afprinten en binnen brengen bij je ziekenfonds.

OCMW : In vele gevallen kunnen OCMW-klanten beroep doen op een tegemoetkoming. Wij vullen deze documenten graag in voor je.

VT-statuut : Heb je een VT-statuut? Dan krijg je een tegemoetkoming. Kom met het ingevuld formulier naar ons en wij vullen dit verder in. Info :  https://www.antwerpen.be/nl/info/55f95ba4aaa8a7a70e8b456b/tussenkomst-lidgeld-sport-en-beweegaanbieders  

Aanvraagformulier vrijetijdstoelage sport:  DOWNLOAD